home     over DiSy     screenshots     prijzen    DOT     helpdesk     downloads     inloggen                  remote support 
   

Vragen en antwoorden:
 

ALGEMEEN      GEBRUIK PROGRAMMA    OVERZICHTEN     BEKENDE FOUTMELDINGEN

OVERZICHTEN    

We krijgen heel veel vragen over de overzichten.Wat heel belangrijk is om te weten wat u precies nodig heeft. Vaak, als men ons benadert, dan is dat niet duidelijk. Het maakt namelijk een groot verschil of u bijvoorbeeld wilt weten wat uw omzet is op basis van de opening datum (t.b.v. bijvoorbeeld productieplafonds verzekeraars), of op basis van factuurdatum (aangifte belasting)

Om dus te weten welk overzicht in DiSy de juiste is, dient u eerst duidelijk te hebben waar het overzicht voor bedoeld is, en op welke basis u de gegevens nodig heeft, bijvoorbeeld op basis van de:
- opening datum dbc/dot behandeling
- sluitdatum dbc/dot behandeling
- factuur datum
- afspraak datum uit agenda
- zorgactiviteit datum (ctg)


Een vraag als: hoeveel patienten zijn er behandeld, is dus geen makkelijke. Want wat is dan het criterium, is een DBC een behandeling? of een zorgactiviteit?
U dient dus van degene die een overzicht aan u opvraagt duidelijkheid te hebben op basis waarvan ze die gegevens willen hebben. De IGZ heeft er een handje van dit zelf niet te weten, of onduidelijke instructies af te geven hier voor.

De meeste vragen zijn eigenlijk vrij simpel te beatwoorden met een paar overzichten in DiSy. Alles wat u wilt weten m.b.t. bedragen vindt u in een paar overzichten:
LET OP: een dot is pas financieel wat waard als er een zorgproductcode is afgeleid door de grouper, en aan dit zorgproduct ook tarieven zijn geregistreerd in DiSy. Om het onderhanden werk te voorzien van een zorgproduct code moeten ze eerst langs de grouper. Dit kan in batch via verwerking->validatie en grouper batch. Als u het vinkje OHW aanzet dan gaan ook de behandelingen met een sluitdatum in de toekomst langs de grouper.De overzichten m.b.t. bedragen:

- gefactureerde bedragen en onderhanden werk.
Dit overzicht is altijd op basis van de openings datum (bij OVP gelijk aan de behandeldatum). U kan alles uitlijsten van een bepaalde periode, zowel gefactureerd als onderhanden werk

- te factureren bedragen. Dit is al het onderhanden werk, dus wat is wel geopend maar nog niet gesloten dus nietfactureerbaar, wat staat er nu klaar om te factureren, of beide

- gefactureerde bedragen. Dit is alles wat er gefactureerd is, op basis van openingsdatum of factuurdatum (maak de juiste keuze bij het opvragen van dit overzicht)

Het mooie van deze overzichten is dat u ze ook in Excel kan exporteren, dit doet u door onderaan bij het overzichten "excel bestand "aan te vinken

Indien u het bestand in Excel exporteert dan komt het overzicht in de directory te staan bij de disy database, het pad zal in een popup aan u vermeld worden na de export

In Excel kan u  elke selectie maken die u wilt, de volgende gegevns zijn allemaal beschikbaar:
gegevens van de verzekeraar, contractant, patient, verwijzer agb, bedragen, al of niet een correctie, zorgproduct, behandelaar en locatie, unieke patiŽnt en behandelnummers.

Wilt u bijvoorbeeld per contractant de zorgproducten tellen dan sorteert u ze eerst op contractant en daarna op zorgproduct. In Excel zitten ook functies om te filteren en te tellen. U kan zo ook bijvoorbeeld uw unieke patientnummers uitfilteren en tellen om een aantal unieke patienten met een dbc/dot op te tellen.

Er zijn meerdere kolommen met bedragen:


In E staat het bedrag dat op de factuur staat
in C staat of dit van een nieuwe dot is
in D staat of dit van een correctie is

In de totalen van kolom E zitten dus zowel de originelen als de correcties
in de totalen van C tellen de correcties niet mee

- stand van zaken DOT. Dit is een overzicht om op totaal niveau uw gefactureerde bedragen en onderhanden werk uit te lijsten. De basis is altijd de openings datum. Uw onderhanden werk heeft alleen waarde als u ze gegrouperd heeft (zie hierboven).
U kan per contractant zien hoeveel u heeft omgezet en wat er in de pijplijn zit. Dit geeft een indicatie m.b.t. hoe ver u bent t.o.v. plafonds. Let wel op dat het een momentopname is, zodra u meer zorgactivietiten registreert wordt de waarde weer anders, er kan dan een ander zorgproduct gegenereerd worden door de grouper.


Overige handige overzichten:


Hier kan u uitlijsten hoeveel consulten, dagbehandelingen, verpleegdagen etc. u heeft gedaan in een door u zelf op te geven periode. De IGZ wil bijvoorbeeld jaarlijks weten hoeveel eerste consulten en hoeveel herhaalconsulten u doet.


 Als u uw afspraaktypes koppelt aan zorgactiviteiten, dan kan u registeren op basis van deze afspraken (zie aparte instructie). Op dit overzicht kan u, eventueel per behandelaar, uitlijsten waar u wel een afspraak voor hebt geagendeerd maar waar geen zorgactiviteit (consult) op die dag is geregistreerd.
 

Staat uw vraag er niet bij, dan horen we het graag, het liefst via de mail. We zullen de vraag en antwoord hier dan publiceren, ook voor de andere gebruikers.

 

 

 

Contact gegevens:
Dixis
Postbus 59†
7390 AB  Twello

Telefonisch zijn we bereikbaar op de volgende tijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur

tel. 0571-261444
fax 0571-261445

Bezoekadres:
Deventerweg 2
7383 RS  Voorst

email:
info@dixis.nl

 

 

Instructies

DiSy handleiding jan 2012
 
Registreren en declareren t/m 2011
 
Vullen van tarieven t/m 2011
 
Maken van Word sjablonen 
 
Recepten (optie) in DiSy (tip)
 
DIS aanleveren uit DiSy
 
Zorgprofielen gebruiken als hulpmiddel
 
Registreren en declareren DOT in DiSy 

 

 

 

 

   
           
 

© 2015 Dixis